INTERNET OF THINGS

LLAR INTEL·LIGENT – DOMÒTICA
Realitzem i dissenyem la instal·lació de sistemes domòtics, buscant solucions personalitzades per a cada llar. Portem a terme la instal·lació de xarxes interiors i exteriors de comunicació cablejades o sense fils, programem els diferents dispositius a la seva elecció i la posada en marxa de tot el sistema.

La domòtica ens permet automatitzar diferents accions dins del nostre habitatge com els sistemes de seguretat, les comunicacions, la gestió energètica i el benestar.

Domòtica: Característiques i Avantatges

La gestió intel·ligent de tots els dispositius connectats a la xarxa elèctrica ens permetrà estalviar en la nostra factura.

Instal·lacions que faciliten l’autonomia per a persones amb limitacions físiques.

La domòtica fa més confortable i còmode a la nostra llar, automatitzant diverses accions (obrir / tancar, encendre / apagar, regular, programar) en els diferents elements o dispositius (electrodomèstics, punts de llum, portes, persianes, tendal, reg …)

La instal·lació domòtica permet la transmissió de veu, dades, imatges, sons, accés a serveis de telefonia IP, televisió per cable … tot amb control extern i intern.

Podem incrementar la seguretat incorporant dispositius com: alarmes d’intrusió, alertes mèdiques, teleassistència, simulació de presència, detectors de calor …)

ASSISTÈNCIA TÈCNICA
Reparacions i actualitzacions de sistemes domòtics i assessoria i orientació en la selecció de materials i dispositius.

INDUSTRIAL
• Automatització de processos, comunicació de sensors i biomètrica.
• Les mateixes premisses usades per domotitzar edificis o habitatges s’han aplicat a entorns industrials o entorns laborals generant tot un món de possibilitats per millorar processos, facilitant la feina a treballadors i empresaris i, especialment, per estalviar costos.
• Estalvi d’energia.
• Foment d’entorns més accessibles.
• Els entorns domotitzats són més confortables.
• Millora les comunicacions.
• La Indústria 4.0: Afavorir el desenvolupament de processos automatitzats i intel·ligents.
• Control Horari i d’accessos.

CONFIGURACIÓ DE XARXES

EL QUE FEM
Configuracions de routers, switches i dispositius per a xarxes LAN i WAN.
Configuració de xarxes overlay Multicast i VPN.

Auditoria de la infraestructura existent, anàlisi de requisits, disseny de l’arquitectura de xarxa i la recomanació de les especificacions tècniques en nous projectes LAN, segons tipologies (d’última generació, distribució, core, granges de servidors) i característiques (balanceig de càrrega, VoIP …) com així com altres equips d’infraestructures (modulació del trànsit i l’acceleració del trànsit).

• Anàlisi d’Infraestructura, disseny i serveis.
• Informe sobre les opcions per a la millora de la infraestructura de xarxa, s’inclouran dades sobre les repercussions financeres i operatives.
• Anàlisi de les necessitats en termes d’ample de banda, el nombre de connexions de redundància, tipus de connectivitat i altres paràmetres relacionats amb la qualitat del servei.
• Consells per a l’evolució tecnològica òptima de la infraestructura de xarxa.

ADMINISTRACIÓ DE SERVIDORS

CONFIGURACIÓ DE SERVIDORS WINDOWS I LINUX.

• Instal·lació de servei web.
• Servidors de correu i xat.
• Servidors de seguretat “Firewall”.
• Servidors de telefonia IP (VoIP).
• Gestors de Bases de dades Mysql
Virtualització: La virtualització consisteix en una tecnologia basada en un programari que permet l’execució d’un maquinari, una clau de memòria, un sistema operatiu o un altre servidor virtual en un mateix servidor físic. En altres paraules, consisteix en la creació de màquines virtuals dins d’un mateix entorn físic, permetent la seva execució o emulació.

AVANTATGES:
• Reducció de costos: Aquesta podria arribar a ser un dels principals avantatges de la virtualització, ja que gràcies a això reduiràs l’ús de servidors físics.
• Augmenta la seguretat: Serà més fàcil fer còpies de seguretat a les teves màquines virtuals, ja que permet programar més ràpid i fàcil les còpies de seguretat.
• Fàcil maneig de la informació: Al moment de presentar inconvenients amb la teva màquina electrònica o problemes amb el teu sistema operatiu, per tractar-se d’una màquina virtual, podràs traslladar la teva informació a un servidor físic diferent fàcil i ràpid i continuar amb el teu treball.

PROGRAMACIÓ

FABRIQUEM SOLUCIONS INDUSTRIALS BASADES EN MAQUINARI DE CODI OBERT
• Desenvolupament de projectes basats en llenguatge C, Python i Matlab.
• Programació de microcontroladors Microchip, Arduino i Raspberry Pi.
• Econòmic, estalvi d’energia i recursos: plug and play.

INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

• Computer visió: Conjunt més ampli de mètodes d’aprenentatge auto-màtic basats en assimilar representacions de dades per reconeixement-esmento d’imatges, àudio o anàlisi predictiu.
• Machine learning: Mètodes d’aprenentatge automàtic amb els quals entendre-millor els comportaments d’usuaris, sistemes de recomanacions, prediccions, detecció de frau, etc.
• Xat bot: Augmenten la productivitat i l’eficiència dels processos ja que creen un mitjà de comunicació sempre disponible entre el negoci i els clients.
• Anàlisi i visualització de dades: La ciència de dades, s’utilitza per extreure un millor coneixement i enteses de les dades per a comprendre millor el negoci i generar estratègies.
• Automatització Robòtica de Processos (ARP): Automatització Robòtica de Processos que permet automatitzar processos basats en regles específiques, repetitives i de gran volum.
• Assistents Virtuals de Veu: Els assistents virtuals de veu interactuen amb nosaltres per facilitar-nos serveis i proporcionar-nos ajuda en el moment adequat. Som experts en el desenvolupament d’Apps per Estima-zon Echo i Google Home.